Superlegalizace a razítko

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako vyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

  • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
  • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Diplomatický, či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

 

Superlegalizace není nutná při ověřování listin do smluvních států Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (z 5. 10. 1961). V takovém případě je superlegalizace nahrazena apostilou, zvláštní doložkou prokazující ověření podpisu, a otiskem razítka na listině za účelem jejího užití v jiném státě.

Počet signatářů dohody přesahuje stovku, přesto jsou na světě státy, kde si s pouhou apostilou nevystačíte. Legalizaci potřebujete do zemí:

 

Superlegalizace dokumentu – Čínská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Egyptská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Indická ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Írácká ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Íránská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Italská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Katarská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Korejská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Lucemburská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Peruánská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Saudská Arábie ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Slovenská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Spojené arabské emiráty

Superlegalizace dokumentu – Thajská ambasáda

Superlegalizace dokumentu – Vietnamská ambasáda

 

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB:

 

I. Notářsky ověřená kopie

 

a) Ověřená kopie CzechPoint

 

Za listinu

 

200,-Kč

b) Ověřená kopie – Notářsky Za listinu 300,-Kč
c) Výpis z Trestního rejstříku Za listinu *je zapotřebí udělená Plná moc. 1.500,-Kč
d) Výpis z Obchodního rejstříku Za listinu 1.500,-Kč
 

II. Krajský úřad – ověření

 

a) Krajský úřad pro Prahu, hl.město

 

Za listinu

 

1.500,-Kč

b) Krajský úřad pro Středočeský kraj Za listinu 2.500,-Kč
 

III. Apostila – Vyšší ověření listiny

 

a) Ministerstvo kultury

 

Za listinu + 50,-Kč kolek

 

2.500,-Kč

b) Ministerstvo školství Za listinu + 100,-Kč kolek 2.500,-Kč
c) Ministerstvo financí Za listinu 2.500,-Kč
d) Ministerstvo spravedlnosti Za listinu + 30,-Kč kolek – 100,-Kč 2.500,-Kč
e) Ministerstvo zahraničních věcí Za listinu + 100,-Kč kolek 2.500,-Kč
 

IV. Superlegalizace

 

a) Dle daného velvyslanectví

 

Za listinu + poplatek Ambasádě

 

3.000,-Kč

 

Termíny vyřízení superlegalizačního procesu záleží pouze na daných velvyslanectvích!
Ihned po vyřízení Vás kontaktujeme telefonicky (prosím dříve není k dispozici, respektujte to)

 

Poptávka vyššího ověření listin

Využijte našich zkušeností s hladkým a rychlým vyřízením superlegalizace. Kontaktujte nás a rádi se s Vámi dohodneme se na všem potřebném.