Jazykovou korekturu doporučujeme především u překladů webových stránek, informačních brožur, katalogů, propagačních materiálů, manuálů či tiskových zpráv.

Co je korektura a k čemu slouží

korekturaKorektura textu je oprava chyb gramatických, pravopisných, stylistických či odborných v překladech, vytvořených překladatelem. V poslední době se stává standardní procedurou zejména při překladu textů určených ke zveřejnění. Korekturu neprovádí překladatel, ale specializovaná osoba (korektor), která se na opravu chyb zaměřuje.

Druhy jazykových korektur

Z hlediska účelu a způsobu provádění rozlišujeme několik druhů korektur, které samozřejmě lze libovolně kombinovat:

  • Základní jazyková korektura rodilým mluvčím – je vhodná pro opravu gramatických a pravopisných chyb (včetně překlepů a interpunkce), které necvičenému oku pisatele často unikají
  • Stylistická korektura – zaměřuje se na odstranění stylistických chyb a neobratností a na dosažení jazykové vytříbenosti a stylové čistoty
  • Odborná korektura – v přeloženém textu kontroluje odborné termíny a celkový účel
  • Technická korektura – odstraňuje chyby v řazení stránek a kapitol, úplnosti příloh nebo čitelnosti textů určených k publikaci (v širším pojetí též předtisková korektura)

Jaká je u korektury cena a termín

Naše ceny i termíny za jazykové korektury jsou velice přijatelné. Přesvědčte se sami:

  • Korektura evropského jazyka – 150 Kč za 1 NS
  • Korektura asijského jazyka – 200 Kč za 1 NS
  • Oprava českého pravopisu – 130 Kč za 1 NS
  • Přepis textu evropského jazyka – 90 Kč za 1 NS
  • Přepis textu asijského jazyka – 130 Kč za 1 NS

Nabízíme i možnost vytvoření zkušebního vzorku korektury.

Udělejte první krok ke kvalitní korektuře textu

Zajistit si opravdu bezchybnou korekturu je tak snadné. Stačí nás kontaktovat (e-mailem, telefonicky či návštěvou naší kanceláře: Václavské náměstí 832/19, Praha 1) a na všem potřebném se s Vámi obratem domluvíme. Chcete přeci překlad bez chyb – tak na co ještě čekáte?